หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เลขาธิการฯอาหารและยา ปลื้ม!! เชียงใหม่คว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศ

เลขาธิการฯอาหารและยา ปลื้ม!! เชียงใหม่คว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศ

12186
0

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 ที่ ห้องประชุมดอยสุทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ2566 โดยมี นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค ระดับภาคเหนือ(18 จังหวัด) เข้าร่วมงานในครั้งนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภค ระดับภาคเหนือ เป็นเวทีที่เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่าง อย. จังหวัดและ อย. ส่วนกลาง รวมถึงแบ่งปันปัจจัยแห่งความสำเร็จตาม BETTER Engine โดยจะเห็นได้จากผลงานที่โดดเด่นมากมายของงานคบส. ภาคเหนือ เช่น

1.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมและอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเขตสุขภาพที่ 1 และ 3 บรรลุเป้าหมายแล้ว 100 % เมื่อรวมเขตสุขภาพที่ 1 ถึง 3 บรรลุไป 93.58% ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่า 688 ล้านบาทต่อปี

2.การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคเหนือ พบว่ามีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 ถึง 11 รางวัล มาจากจังหวัดน่านและเพชรบูรณ์จังหวัดละ 8 รางวัล และ จ.เชียงใหม่ 6 รางวัล

3.การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ด้วยการทำงานเป็นทีมร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ มีจังหวัดที่ได้รางวัล Best practice ด้านชุมชน บวร.ร ได้แก่ ลำปาง สุโขทัย และพิจิตร ขณะที่รางวัล Best practice ด้าน อย. น้อย ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก และนครสวรรค์ ซึ่งเชียงใหม่ได้รางวัล Best of the Best ระดับประเทศอีกด้วย

4.การพัฒนาการให้บริการ พบว่ามี OSSC จากจังหวัดในภาคเหนือที่ผ่าน การรับรองมาตรฐาน “ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)” แล้ว 3 จังหวัด คือ อุทัยธานี ผ่านการรับรองระดับก้าวหน้า และชัยนาทและแพร่ ผ่านการรับรองระดับพื้นฐาน

5.การพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Province) โดยทั้งเขต 1,2 และ 3 สามารถผ่านเกณฑ์ได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเด่น เขต 1-3 ไดแก่
เขต 1 (เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
เขต 2 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)
เขต 3 (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี)

และได้มีการ แยกห้องประชุมหารืองานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการนำเสนอผลงานโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ และประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง 9 เชียงใหม่ นางสาวนฤทัย ทวีฤทธิ์กุล เครือข่ายสื่อวิทยุ ที่ร่วมโครงการตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ร่วมนำเสนอการทำงานร่วมกับภาครัฐและปัจจุบันได้รับเลือกเป็นประธานสื่อสุขภาวะเขต 1 ซึ่งจะได้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รู้เท่าทันสื่อ ส่งผลเพื่อสุขภาพดี

ด้านเลขาธิการคณะกรรการอาหารและยา นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ได้กล่าวชื่นชมหน่วยงานคุ้มครองฯ ทั้ง18 จังหวัด ที่มาร่วมประชุมและนำเสนอผลงานเด่น กล่าวชื่อชมจังหวัดเชียงใหม่งานเครือข่ายที่สามารถจัดการปัญหาสดตียรอยด์ “ปู่แดง” และอย.น้อยที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ งานเครือข่ายสื่อ และงานทุกๆจังหวัดที่ทำงานเพื่อประชาชน

Like (1)
บทความก่อนหน้านี้SUN สืบสานงานประเพณีทางพุทธศาสนา ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566
บทความถัดไป“ทีมการเดินทางของหมอยาXปัว สปอร์ต”แชมป์ลูกหนัง 7 คน “ทรู พีเอส Soccer Cup ″