หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” สู่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส สุขภาพช่องปากดีถ้วนหน้า

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” สู่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส สุขภาพช่องปากดีถ้วนหน้า

779
0

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2567 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีการเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2567 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มีนายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู ร่วมให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช (กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย , ผู้บริหารมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ , ผู้บริหารโครงการ”สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , คุณกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ , ผู้แทนมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) ,คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ, ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยได้ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก

โดยจะออกหน่วยให้บริการเด็กด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านทันตกรรมทั่วประเทศไทย รวมถึงการตรวจสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสยากไร้ เพื่อให้เด็กนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันและพัฒนาศักยภาพของเด็ก

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมด้านทันตสุขภาพ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี และเรียงความในหัวข้อ “222 สูตรฟันดี สุขภาพฟันดี” และมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียน รวมไปถึงการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากการ ให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะได้เดินชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

ทั้งนี้โครงการฯ จะออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2567 โดยเป็นการให้บริการด้านการแพทย์แก่เด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก การให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน จำนวน 5 โรงเรียน กว่า 1,000 คน ได้แก่


1.วันที่ 9 มกราคม 2567 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 200 คน
2.วันที่ 10 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จำนวน 200 คน
3.วันที่ 11 มกราคม 2567 โรงเรียนเทศบาลหางดงประชาคมสร้างสรรค์และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จำนวน 300 คน
4.วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 อ.แม่ริม จำนวน 300 คน

ในการให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ได้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย , เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่, มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่, มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน(ประเทศไทย), โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

Like (1)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการรีดน้ำเชื้อสัตว์ป่าหายากที่มีความสำคัญของประเทศไทย
บทความถัดไปหยกอินเตอร์เทรด ผู้อยู่เบื้องหลังความรื่นรมย์ในวัฒนธรรมเบเกอรี่และกาแฟไทย