หน้าแรก ข่าวการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567(รอบโควตา)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567(รอบโควตา)

338
0

ด่วน!!!! ส่งหลักฐานการสมัครครบก่อนมีสิทธิ์ก่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือกทุกประเภทวิชา
ระดับ ปวช. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2566ทั้งระบบปกติ และระบบ Mini English Program
ระดับ ปวส. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปวช./ ม.6 หรือเทียบเท่าและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2566ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบ Mini Chinese Program

ระดับ ปวช. และระดับชั้น ปวส. เปิดรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น ม.3 ม6. ปวช. หรือเทียบเท่า มีให้เลือกเรียนมากถึง 4 ประเภทวิชา 13 สาขาวิชาทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคีระบบ Mini English Program ระบบ Mini Chinese Program ระบบออนไลน์ และระบบสมทบ ดังนี้

1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม อทิเช่น สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการจัดการ
 2. ประเภทวิชาศิลปกรรม อทิเช่น สาขาวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ และสาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม
 3. ประเภทวิชาคหกรรม อทิเช่น สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม อทิเช่น สาขาการโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว

    อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่
    https://www.cmvc.ac.th/main/news/information/12404/

    Like (0)
    บทความก่อนหน้านี้กรีนบัสเปิดตัว “HOP & GO” นำเที่ยวชมเมือง 2 เส้นทาง แม่ริม และแม่ออน แห่งแรกของเชียงใหม่ กระตุ้นการท่องเที่ยว
    บทความถัดไปมุมเหนือ | เริ่มแล้ว…ศึกยัดห่วง “ยูนนานคัพ เชียงใหม่ 2023” ชิงเงินรางวัล กว่า 4 แสนบาท