หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ กว่า 30 ประเทศ ร่วมงานประชุม “AMV 2023” ในการควบคุมยุงและพาหะนำโรคอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

กว่า 30 ประเทศ ร่วมงานประชุม “AMV 2023” ในการควบคุมยุงและพาหะนำโรคอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

179
0

เปิดงานประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ “AMV 2023” ครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ เพื่อเน้นย้ำการให้ความรู้เชิงวิชาการในการควบคุมยุงและพาหะนำโรคอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างถูกวิธี จากนักวิจัยชื่อดัง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – จ.เชียงใหม่ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือกับ บุคลากรในสายวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง จัดงานประชุมเชิงวิชาการ “Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023” ระหว่างวันที่ 27 –  30 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

การจัดงานประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ “Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023” ในครั้งนี้  ได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ (ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย อัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และตัวแทนจากสถาบันวิจัยชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส, ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ประธานการประชุม), กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง และ ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศีกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ) ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดงานในครั้งนี้

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีแนวคิดหลัก คือ “Reimagining Vector Control: Innovations for our changed world” เป็นการนำเสนองานวิจัยด้านการควบคุมยุงและพาหะนำโรคอื่น ๆ แบบพลิกโฉม เป็นการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ ๆ ในการควบคุมโรคทีมียุงเป็นพาหะ สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ คือ การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบัน และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงความแข็งแกร่งของความสามารถในการควบคุมยุงและพาหะนำโรค ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเป็นการเปิดเวทีสำหรับแสดงผลงานวิจัยของนักวิชาการ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และต้องการให้มีการพัฒนางานด้านกีฏวิทยา ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปได้

งานประชุม AMV ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภูมิภาคของโลกมากกว่า 700 คน อาทิ อาจารย์ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ปฎิบัติงานด้านกีฏวิทยาทุกระดับ  ได้รับเกียรติจากนักวิจัยชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความรู้และแนวทางในการจัดการควบคุมยุงและพาหะนำโลก อาทิ

  1. Dr. Raman Velayudhan – Vector Control Unit, World Health Organization (WHO)
  2. Prof. Dr. Donald Roberts – Uniformed Service University of the Health Sciences (USUHS), USA
  3. Assoc. Prof. Christina Liew – National Environment Agency, Singapore
  4. Dr. Chusak Prasittisuk – Former, Coordinator Communicable Diseases Control, WHO South East Asia Regional Office
  5. Prof. Dr. Chow-Yang Lee – University of California at Riverside, USA
  6. Prof. Dr. Elizabet McGraw – Huck Institute Penn State University, USA
     

ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/AMVConference

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่จับมือภาคี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “12 เดือน 12 เทศกาล” ชูล้านนาซอฟต์พาวเวอร์
บทความถัดไป“ซันสวีท” ร่วมชุมชนจัดกิจกรรมลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม