หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ตำนาน บ้านม่อนฝ้าย พร้อมเปิดบ้านให้เยี่ยมชมวิถีวัฒนธรรม ในโครงการ “Cultural Heritage at Monfai”

ตำนาน บ้านม่อนฝ้าย พร้อมเปิดบ้านให้เยี่ยมชมวิถีวัฒนธรรม ในโครงการ “Cultural Heritage at Monfai”

122
0

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ บ้านม่อนฝ้าย ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์รำพัด โกฎแก้ว และทีมงาน ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว ตัวแทนสายการบิน ตัวแทนด้านการท่องเที่ยวประเทศอินเดีย และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม บ้านม่อนฝ้าย และร่วมรับประทานอาหาร กาดมั่ว และขันโตก พร้อมชมการแสดงแบบล้านนา

บ้านม่อนฝ้าย(Monfai Cultural Centre) เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้านนา ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษา สืบสาน และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมล้านนา มากว่า 30 ปี ในบรรยากาศย้อนยุค มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนาจากสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนเมื่อสมัยก่อน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายๆเรื่อง โดยมีอาจารย์รำพัด โกฎแก้ว นักอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เป็นผู้ก่อตั้ง

แต่เนื่องจากมีผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจท่องเที่ยว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บ้านม่อนฝ้ายจึงตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ “Cultural Heritage at Monfai”

ซึ่งจะมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา โดยโครงการจะประกอบด้วยการเปิดให้บริการ ขันโตกวัฒนธรรม (Cultural Night) กิจกรรมเรียนรู้งานหัตถศิลป์วิถีชีวิตท้องถิ่น และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีชาวล้านนา (Lanna Life Museum) การให้ความรู้เรื่องประเพณี 12 เดือนของชาวล้านนา ที่กำลังสูญหายไป เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พิณจีนเสียงสวรรค์ มองไม่เห็นแต่เล่นด้วยหัวใจ แอนนี่ – อธิษฐ์รดา’ เจ้าของฉายา ‘นางฟ้ากู่เจิง’
บทความถัดไปสายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ บินตรงสู่เชียงใหม่-ไทเป สัมผัสประสบการณ์การบินคุณภาพสูง