หน้าแรก ข่าวกีฬา สมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนาน ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมเปิดศึก ยูนนานคัพ 2023

สมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนาน ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมเปิดศึก ยูนนานคัพ 2023

806
0

สมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนาน ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการแข่งขันบาสเกตบอล
ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อม เงินรางวัล กว่า 400,000 บาท ในรายการ “ยูนนานคัพเชียงใหม่ 2023”

เมื่อวันที่ 26 .ย. 2566 ที่โรงแรมสมายด์ล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนาน ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวแข่งขันบาสเกตบอลรายการ “ยูนนานคัพ เชียงใหม่ 2023” ที่จะขึ้น ในระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

โดยมีคุณหยางโจ่ง รักษาการกงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีคุณศิโรรัตน์ ชัยศิริ นายกสมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนาน กล่าวรายงาน

การจัดแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหมู่บ้านที่เป็น สมาชิกในสมาคม ฯ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดตาก รวมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม่ จะได้รู้จักสมาคมชาวเชียงใหม่ เชื้อสายยูนนาน มากขึ้น พร้อมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

การแข่งขันบาสเกตบอล ในรายการ “ยูนนานคัพเชียงใหม่ 2023” เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม ประชาชนชายทั่วไป (เฉพาะทีมหมู่บ้าน) , เยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี (เฉพาะทีมหมู่บ้าน) , ทีมประชาชนชายทั่วไป และ ทีมอาวุโสชาย 45 ปีขึ้นไป โดย ได้รับสมัครทีมร่วมการแข่งขันไปแล้ว เมื่อวันที่ 1- 15 กันยายน 2566

ทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด แบ่งเป็น ประเภท ประชาชนชาย (หมู่บ้าน) จำนวน 9 ทีม , ทีมเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 6 ทีม , ทีมประชาชนชายทั่วไป จำนวน 12 ทีม และ ทีมอาวุโสชาย 45 ปีขึ้นไป จำนวน 4 ทีม

โดยกติกาและการตัดสิน จะใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดใช้ในปัจจุบัน หรือ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณา

การแข่งขัน บาสเกตบอลรายการ “ยูนนานคัพ เชียงใหม่ 2023” กำหนดพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. และกำหนดปิดการแข่งขันวันวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

สำหรับรางวัลการแข่งขัน “บาสเกตบอล ยูนนานคัพ 2023

ประชาชนชายเฉพาะทีมหมู่บ้าน
รางวัลชนะเลิศ 100,000.-(หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000.-(สองหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000.-(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 5,000.-(ห้าพันบาทถ้วน)
รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 3,000.-(สามพันบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รุ่นเยาวชนชายเฉพาะทีมหมู่บ้าน อายุไม่เกิน 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ 10,000.-(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 7,000.-(เจ็ดพันบาทถ้วน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 5,000.-(ห้าพันบาทถ้วน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 3,000.-(สามพันบาทถ้วน)
รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2,000.-(สองพันบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประชาชนชายทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ 200,000.-(สองแสนบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 30,000.-(สามหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 20,000.-(สองหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 10,000.-(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 3,000.-(สามพันบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รุ่นอาวุโสชาย 45 ปีขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ 10,000.-(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 7,000.-(เจ็ดพันบาทถ้วน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 5,000.-(ห้าพันบาทถ้วน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 3,000.-(สามพันบาทถ้วน)
รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ถ้วยเกียรติยศ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มุมเหนือ | เปิดอาณาจักร “เวียงแม่มด” ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาล้านนา
บทความถัดไปFIN มช. จัดงาน “เจียงใหม่ ฟู้ดไฮ ฟู้ดเฟส” ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค