วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรก แท็ก กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ

แท็ก: กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ

สัมมนา “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ”

0
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ" ระหว่างวันที่ 20–22 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าสัมมนา ชสอ.ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งหวังให้ผู้บริหารของสหกรณ์ได้ทำความเข้าใจถึงการบริหารเงินและการลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์...
33,000แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

ข่าวอื่นๆ