หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง หลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก

เชียงใหม่ | เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง หลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก

79
0

วันนี้ (15 มิ.ย. 64) นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ในช่วงที่มีผลผลิตมะม่วงออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คบท. ได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเงินจ่ายขาด เพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการกระจายผลผลิตมะม่วง จังหวัดเชียงใหม่ปี 2564

โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการผลผลิตมะม่วงในการรวบรวมและคัดคุณภาพ ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 3 บาท ให้กับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์ และผู้ประกอบการค้ามะม่วง ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 9 ราย ทั้งนี้จะได้ดำเนินการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร/สมาชิก เพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ในราคานำตลาดไม่น้อยกว่า 1.50 บาท ณ จุดรับซื้อ โดยมีคุณภาพตามการค้าปกติ เป้าหมายปริมาณผลผลิตมะม่วง จำนวน 3,200 ตัน

กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 โดยกรมการค้าภายในจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงตลาดผลไม้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยจัดหา Mobile รถเร่ผลไม้เข้ารับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันได้กระจายผลผลิตมะม่วงออกนอกพื้นที่ ปริมาณ 25.9 ตัน มูลค่า 204,100 บาท และกิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมรับซื้อผลไม้คุณภาพ เพื่อส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในอัตรากิโลกรัมละ 5 บาท เป้าหมายรับซื้อเพื่อการส่งออก 60,000 ตัน ในกรอบวงเงิน 150 ล้านบาท โดยกำหนดสัดส่วนการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการส่งออกผลไม้ต่อปริมาณที่ส่งออกทั้งหมด ในอัตราส่วน 1:2 เพื่อให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรและส่งออกไปตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มช่องทางการตลาดอีก 4 ช่องทาง คือ 1.การเปิดรับออร์เดอร์มะม่วงทางออนไลน์ 2.การเจรจาธุรกิจการค้ากับริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด โดยรวบรวมและนำส่งรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานสินค้า “ผลไม้และผัก” (มะม่วง) จากสวนหรือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือ 3.การทำ Online Business Matching ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และภาคส่วนต่าง ๆ และ 4.การเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไคร้ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมะม่วงเข้าไปจำหน่ายยังห้างแม็คโคร ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงาน

สำหรับมาตรการรองรับผลผลิตลำไยที่จะออกมาในฤดูกาลต่อไปนั้น ได้เตรียมดำเนินโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไย เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2564 โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ และรัฐบาลจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตไม่เกินกิโลกรัมละ 3 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขให้รับซื้อจากเกษตรกรในราคานำตลาดไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 1.50 บาท เป้าหมายรับซื้อ 3,200 ตัน วงเงินช่วยเหลือ 9.60 ล้านบาท

///////////////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่| รมว.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน
บทความถัดไปเชียงใหม่ | ประเทศไทยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าแล้ว คาดว่าถึงเชียงใหม่ศุกร์นี้