หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ มุมเหนือ | สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ลงนาม MOU กับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

มุมเหนือ | สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ลงนาม MOU กับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

282
0

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการทางการแพทย์ โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และ ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย นายกฤษดา ลาพิมล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง, นายทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ณ อาคารวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการทางการแพทย์ เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญและสวัสดิการการประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการการรักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด และบุคคลในครอบครัว ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นี้ จะช่วยลดขั้นตอนและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในด้านของสวัสดิการทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานใหญ่ “เล่าขานตำนานเมืองลอง” กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
บทความถัดไปมุมเหนือ | คณะวิทย์ ม.อ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 และ งานประชุม STT49