วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024
หน้าแรก แท็ก ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

แท็ก: ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน “วันต้อหินโลก”

0
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง วันต้อหินโลก โดยมี รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้บริการวิชาการและให้ความรู้สู่ประชาชน รวมถึงให้บริการตรวจคัดกรองภาวะต้อหินแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีเสวนาในหัวข้อ ต้อหินน่ากลัวไฉน รู้เท่าทัน คัดกรองได้ ป้องกันภาวะตาบอดถาวร...
33,000แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

ข่าวอื่นๆ