วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
หน้าแรก แท็ก สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

แท็ก: สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการพยาบาล มช. ปันรัก (ปันใจ) แบ่งปันสิ่งของเพื่อน้องมูลนิธิพรสวรรค์

0
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพยาบาลปันรัก (ปันใจ) แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ เพื่อน้อง ๆ มูลนิธิพรสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กประถมวัย เช่น การเล่านิทานแทรกคุณธรรม การเล่นเกมส์เพื่อฝึกฝนด้านการสื่อสาร การวาดภาพระบายสีสร้างจินตนาการแห่งการเรียนรู้ การแข่งขันกีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง...

วันพยาบาลแห่งชาติ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมเทิดไท้สมเด็จย่า

0
วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล...

ขอเชิญชวน น.ร. ม.ปลาย ร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน มช. ครั้งที่ 15 “เวทมนตร์”

0
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be nurse camp) โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การปฏิบัติตัวของนักศึกษาพยาบาล บทบาทของวิชาชีพพยาบาล อันเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลในอนาคต ในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 15 ตอน เวทมนตร์ “Let the magic of life...
33,000แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

ข่าวอื่นๆ