หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา อบจ.พะเยาจับมือ นิติศาสตร์ ม.พะเยา ทำ MOU เพื่อการบูรณาการความรู้ทางกฎหมาย

อบจ.พะเยาจับมือ นิติศาสตร์ ม.พะเยา ทำ MOU เพื่อการบูรณาการความรู้ทางกฎหมาย

229
0

อบจ.พะเยาจับมือ นิติศาสตร์ ม.พะเยา ทำ MOU เพื่อการบูรณาการความรู้ทางกฎหมาย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพะเยา


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย การบริการทางวิชาการบูรณาการความรู้ทางกฎหมาย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพะเยา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์) และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย การบริการทางวิชาการ บูรณาการความรู้ทางกฎหมาย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าว


ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยพะเยากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพะเยา โดยการเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าถึงการบริการในกระบวนการยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ

อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน อันจะก่อให้เกิดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพะเยา

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ผาเมือง ตรวจยึดย้าบ้า 10 เป้ ร่วม 2 ล้านเม็ด ชายแดนแม่สาย
บทความถัดไปศูนย์การค้าเมญ่าฯ เชียงใหม่ คว้ารางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว