หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | ย้ำจะดำเนินคดีผู้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับไทม์ไลน์..ระวังคลัสเตอร์ใหม่

เชียงใหม่ | ย้ำจะดำเนินคดีผู้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับไทม์ไลน์..ระวังคลัสเตอร์ใหม่

114
0

วันนี้ (18 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า

ตามที่ ศบค. ได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปนั้น สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง) โดยการผ่อนคลายมาตรการต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังต้องรอการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องขึ้นกับสถานการณ์ในจังหวัดด้วย ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความชัดเจนต่อไป


ในส่วนของการดำเนินคดี กรณีผู้ให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลจากการสอบสวนโรค เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 บางรายมีพฤติกรรมปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ความร่วมมือกับทีมสอบสวนโรค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าของทีมแพทย์สาธารณสุขที่จะเข้าควบคุมพื้นที่ หรือเข้าไปคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง และอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับส่วนรวม ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินคดีต่อผู้ให้ข้อมูลเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน หรือผู้ที่ปกปิดข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างที่นำความเสียหายมาสู่จังหวัดเชียงใหม่ได้ต่อไป


ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,123 ราย รักษาหายแล้ว 4,073 ราย ผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 24 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 19 ราย โรงพยาบาลเอกชน 5 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 26 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 15 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 7 ราย และผู้ป่วยอาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 42ราย


การตรวจผู้สัมผัสและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (17 มิ.ย. 64) ได้มีการตรวจหาเชื้อ จำนวน 705 ราย พบเชื้อ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.14 ส่วนปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นการสัมผัสในครอบครัว ในที่ทำงาน และการนำเข้าเช่นเดิม ยังไม่พบคลัสเตอร์ใหม่ แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวัง จากกรณีสถาบันกวดวิชาที่มีติวเตอร์ติดเชื้อ เนื่องจากมีการปกปิดข้อมูล จากการสอบสวน พบว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อที่จังหวัดแพร่ จากนั้นได้นำมาแพร่เชื้อต่อผู้ร่วมงานในสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ของวันนี้ คือ CM4206 ที่ให้ข้อมูลไทม์ไลน์ไม่ชัดเจนเช่นเดียวกัน รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือกับทีมสอบสวนโรคของโรงเรียนบางแห่งที่ปกปิดข้อมูลรายชื่อของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 6 ราย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ มีกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นนักศึกษาร่วมแผนกและอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำการตรวจคัดกรองในวันพรุ่งนี้ 80 ราย และจากการปกปิดข้อมูลนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศให้สถาบันกวดวิชา Learn Si’r (เลิร์น เซอร์) เป็นพื้นที่เสี่ยง ขอให้ผู้ที่เดินทางไปสถานที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และต้องกักตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปสถานที่ดังกล่าว


สำหรับ ข้อมูลการฉีดวัคซีน ขณะนี้มีผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีน จำนวน 803,227 คน คิดเป็น 67% ยอดการฉีดวัคซีนสะสม 145,519 โดส รวมผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 107,655 คน ทั้งนี้ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” โดยขณะนี้วัคซีนได้ทยอยเข้ามาแล้ว และจะทยอยฉีดเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไป และขอย้ำว่าวัคซีนทุกยี่ห้อที่ได้จัดสรรมามีความปลอดภัยอย่างแน่นอน พร้อมส่งท้ายเชิญชวน “ฮ่วมกันเป๋นดินกี่ก้อนเล็ก ก่อเป็นก๋ำแปงเวียง ปกป้องโรคโควิด-19 หื้อคนเจียงใหม่”

////////////////////

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดประชุมยกระดับร้านค้าในชุมชน
บทความถัดไปททท.แม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมการท่องเที่ยว” สามหมอก…หยอกฝน”