หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนเกษตรกร มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนเกษตรกร มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร

144
0

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนเกษตรกร มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร กว่า 250,000 ต้น ต่อยอดการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อใช้รักษาอาการป่วยโควิด 19 ในระยะเริ่มต้น ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนต้นกล้าฟ้าทลายโจรแก่หน่วยงานด้านการเกษตร และหน่วยงานที่สนใจ ร่วมเก็บต้นกล้าฟ้าทะลายโจรที่ขึ้นในพื้นที่ธรรมชาตืของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกว่า 300,000 ต้น โดยตั้งเป้าส่งมอบเกษตรกร 250,000 ต้น ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย ทำให้ความต้องการสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ซึ่งได้มีการประกาศในบัญชียาหลักของ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 โดยมีฤทธิ์ช่วยในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาการไม่รุนแรงได้ ดังนั้นหน่วยงานราชการ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รวมถึงวิสาหกิจชุมชน จึงได้มีโครงการเพาะขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรอย่างเร่งด่วน เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์

โดยจากการสำรวจภายในพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบว่ามีต้นฟ้าทะลายโจรขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 300,000 ต้น ที่พร้อมจะส่งต่อให้เกษตรกรและหน่วยงานที่สนใจนำไปเพาะขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์ในการรักษาอาการของผู้ป่วยโควิด 19 ระยะไม่รุนแรง รวมทั้งการต่อยอดการสร้างรายได้ให้เกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ ตั้งเป้าส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 250,000 ต้น ให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งขณะนี้ได้ส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่หน่วยงานต่างๆ แล้วจำนวนกว่า 200,000 ต้น และหลังจากส่งมอบครบจำนวน 250,000 ต้น แล้ว ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรในส่วนที่เหลือ จะมีการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในปีต่อไป

สำหรับหน่วยงานที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, LineOA: nightsafari

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ฮ่องสอน | จ่าสือจา ประเพณีกินข้าวใหม่ อนุรักษ์วิถีชีวิตชาติพันธุ์ลาหู่ดำห้วยเฮี๊ยะ
บทความถัดไปพิษณุโลก | สดร. จับมือ มรภ.พิบูลสงคราม ปักหมุดหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน