หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | เทศบาลเมืองแม่เหียะ เอาฤกษ์ลงเสาเอก-โท อาคารโรงเรียนอนุบาลฯหลัง 2

เชียงใหม่ | เทศบาลเมืองแม่เหียะ เอาฤกษ์ลงเสาเอก-โท อาคารโรงเรียนอนุบาลฯหลัง 2

132
0

วันนี้ (25 มิ.ย.64) นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีการยกเสาเอก และเสาโท อาคารเรียนหลังที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อความเป็นสิริมงคล

และความเชื่อทำการใดๆให้มีความราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น 9 ห้องเรียน โดยสำนักงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เป็นจำนวนเงิน 7,971,000 บาท ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 300 วันโดยประมาณ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นการก่อสร้างเพื่อรองรับการย้ายมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ และเพื่อรองรับแผนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนเมืองแม่เหียะในอนาคต

ที่จะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเพิ่มเติม โดยจากเดิมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยที่ 1-3 เท่านั้น นายธนวัฒน์กล่าวเสริมอีกว่า ต้องการยกระดับการศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะให้ดีที่สุด เพื่อลูกหลานและประชาชนชาวแม่เหียะ


.
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | เลขานุการรัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
บทความถัดไปอุตรดิตถ์ | หนุ่มสูดดมสารระเหยคลั่ง!!เผาบ้านตัวเองลามบ้านข้างเคียงอีก 2 หลัง