หน้าแรก ข่าวการศึกษา ประกาศผลรางวัลโครงการ NCU สื่อสร้างสรรค์ รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ประกาศผลรางวัลโครงการ NCU สื่อสร้างสรรค์ รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

562
0

ประกาศผลรางวัลโครงการ NCU สื่อสร้างสรรค์ รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
(ภายใต้งบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565)
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์เรืองยศ ใจวัง คณะบริหารธุรกิจ และ นางสาวรุ่งทิวา เต็มแว่น รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกันตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ และมอบรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง “ทางเลือก”
1.นางสาวพรรณกาญจน์ เครือสาร
2.นางสาวญาณินท์ ตระกูลสกุลพัฒน์
สาขาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เรื่อง “ปัง หรือ พัง”
1.นายมหาสมุทร แรกข้าว 2.นางสาวสุภาพร มาเยอะ
3.นางสาวชัญญานุช ไพรสิทธิฤทธิ์
สาขาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน”
1.นายธันพิชากร ไชยอินตา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผศ.บงกช กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผลงานชนะเลิศ ระดับสถาบันจะเป็นตัวแทน ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าประกวดระดับจังหวัด และ ภูมิภาค ต่อไป ทั้งนี้เห็นว่า กิจกรรมดีๆเช่นนี้ จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนานักศึกษา ให้เรียนรู้ ทั้ง 2 เรื่อง ไปด้วยกันคือ การป้องกันตัวเองจากพิษภัยของยาเสพติด และ การเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งของพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง”

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ส่งมอบความสุข “พาแม่เที่ยวไนท์ สุขใจวันแม่” 12 สิงหา
บทความถัดไปสวนสัตว์เชียงใหม่ คึกคัก..แจกตุ๊กตาให้แม่ลูก 99 คู่แรก อย่างมีความสุขท่ามกลางสายฝน