หน้าแรก ข่าวพิษณุโลก พิษณุโลก | สดร. จับมือ มรภ.พิบูลสงคราม ปักหมุดหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน

พิษณุโลก | สดร. จับมือ มรภ.พิบูลสงคราม ปักหมุดหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน

215
0

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงนามจัดตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 5 ของไทย กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เดินหน้าสร้างสังคมแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั่วไทย

18 สิงหาคม 2564 – ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้ง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 5 ของไทย 
ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก นับเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนแห่งที่ 5 ของไทย เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็มรูปแบบสำหรับให้บริการประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง

มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา และการบริการวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชม รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปสู่คนไทยอย่างทั่วถึง และทัดเทียมกัน สำหรับจังหวัดพิษณุโลก สดร. ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ใช้พื้นที่จำนวนประมาณ 30 ไร่ ในการสร้างหอดูดาว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ แสดงถึงเจตนารมณ์ของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการพัฒนาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น นำมาซึ่งประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ ทั้งนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง สามารถเข้าถึงกิจกรรมทางดาราศาสตร์

ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์คุณภาพสูง สามารถจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกิดความตระหนักและตื่นตัวด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทางสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นชอบในการจัดตั้งหอดูดาวฯ และพร้อมที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างดี

สำหรับโครงการหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จำนวน 5 แห่ง ใน ภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นโครงการในพระราชดำริ และทรงพระราชทานชื่อว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตามด้วยชื่อจังหวัดนั้น ๆ

ปัจจุบัน เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 แห่ง ได้แก่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น


หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ พิษณุโลก ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บนพื้นที่ 30 ไร่ ภายในประกอบด้วย 1) อาคารหอดูดาว ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กอีกจำนวน 5 ตัว สำหรับสังเกตการณ์ท้องฟ้าและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ 2) อาคารนิทรรศการและท้องฟ้าจำลอง จัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม และให้บริการท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ความจุประมาณ 80 ที่นั่ง และ 3) พื้นที่การเรียนรู้นอกอาคาร เช่น Planet Walk เป็นต้น

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนเกษตรกร มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร
บทความถัดไปเชียงใหม่ | บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มอบรางวัล ให้แก่ หมู่บ้านต้นแบบ