หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา จัดพิธีน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 122 ปี

จัดพิธีน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 122 ปี

248
0

วันนี้(21 ตุลาคม 2565) ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานพิธีพิธีน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า และพิธีรับมอบเข็มสมเด็จย่า ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โดยมีว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เบิกตัวประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง จำนวน 65 คน เข้ารับมอบเข็มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จย่า

สมเด็จพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตราธิราชจ้า ผู้ทรงคุณอันประเสริฐสองรัชกาลในพระบรมมหาจักรีวงศ์ และทรงสถิตอยู่ในพระบรมบรรพสตรีของ พระมหากษัตราธิราช อีกทรงมีพระเมตตาแก่ผู้ทุพพลภาพและปวงชนผู้ยากไร้ ทั้งด้านอนามัย ด้านการศึกษา

นอกจากนั้นทรงมีพระเมตตา แผ่ไพศาลไปถึงทหาร ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบาก ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และทรงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน ในชนบทพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัย

ทรงได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อเป็นร่มฉัตรแก่ปวงชนชาวไทยในยามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเยือนต่างประเทศหลายครา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงนำหลักธรรมมาปฏิบัติทุกขณะที่มีพระชนม์ชีพ เป็นแบบอย่างแก่การเจริญตามรอยพระยุคลบาท และทรงใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทรงรับความเดือดร้อนลำเค็ญของผู้อื่นมาเป็นที่จะช่วยปลดเปลื้อง ในขั้นปลายแห่งพระชนมายุ ทรงดำริถึงการปลูกป่าตันน้ำลำธาร เพื่อพลิกความสมบูรณ์คืนสู่แผ่นดิน พัฒนาอาชีพให้แก่ชาวเขาเผ่าต่างๆ

จนถึงพระมหากรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้สร้างพระตำหนักไว้ที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และทรงได้รับพระสมัญญานามว่า “แม่ฟ้าหลวงปวงชนชาวไทย”ด้วยพระบุญญาธิการ พระคุณูปการ พระคุณอันล้ำเลิศดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็น “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี” อันมีความหมายว่า ทรงเนพระบรมราชชนนีศรีสง่าของประเทศ ทรงเป็นขอบเขตอันประเสริฐของบ้านเมืองนั้นงดงามพอเหมาะกับพระจริยาวัตรอัธยาศัยและพระราชกรณียกิจยิ่งนัก…

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณะพยาบาล มช. จัดโครงการจิตอาสาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม วันพยาบาลแห่งชาติ
บทความถัดไปนายกฯอัศนี มอบถ้วยแชมป์ยัดห่วงยูนนานคัพ 2022 พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท