หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ สุดยอด!!เทศบาลเมืองแม่เหียะคว้ารางวัลพระปกเกล้า สมัย ที่ 8

สุดยอด!!เทศบาลเมืองแม่เหียะคว้ารางวัลพระปกเกล้า สมัย ที่ 8

243
0

สถาบัน พระปกเกล้าฯได้มีการประกวดรางวัลเกียรติภูมิแห่งศักดิ์ศรี มอบรางวัลคุณความดี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกันคุณภาค ความโปร่งใสและมีส่วนร่วม บริหารงานอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

โดยมีท้องถิ่นทั่วประเทศ กว่า 7 000 แห่ง สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีขั้นตอนการประเมินอย่างเข้มข้นจากสถาบันฯ ในรอบแรก ด้านเอกเอกสาร รอบที่ 2 รอบการประเมินมหาลัย รอบที่ 3 กรรมการชุดใหญ่ เข้าลงประเมินในพื้นที่ ซึ่งมีท้องถิ่นที่ผ่านประเมินรอบทั้งสองรอบ ไม่เกิน 300 แห่ง ทั่วประเทศ หนึ่งในนั่น คือ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ และมีคณะกรรมการชุดใหญ่เข้ามาประเมินผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีองค์กรเครือข่าย เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า ได้มีประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาผล และได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการ โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ได้รับรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมติดต่อเป็น ปีที่2 และรวมกับสาขาอื่น เป็นสมัยที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งจะมีการมอบโล่รางวัลต่อไป

ด้านนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรี เมืองแม่เหียะ กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลเกียรติยศ เกียรติภูมิแห่งศักดิ์ศรี สำหรับการบริหารองค์กร ฯ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกเครือข่าย ทุกภาคส่วน และประชาชนชาวเมืองแม่เหียะ พลังความสามัคคี ผลความดี ที่รักสามัคคี สมานฉันท์ ปรองดอง เทศบาลเมืองแม่เหียะ จึงคว้ารางวัลพระปกเกล้ามาครองได้อีกครั้ง

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เตรียมเปิดตัว Plugin.IO สังคมออนไลน์อุดมคติที่ครบวงจรแห่งโลกอนาคต
บทความถัดไปเข้าแม่ฮ่องสอนต้องฉีดวัคซีนครบ..พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวหน้าหนาวแล้ว