หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง”

ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง”

154
0

วันที่ 4 ก.พ.2565 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2565 “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง”

โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , หัวหน้าส่วนราชการ , ทหาร , ตำรวจ , นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา , อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา , พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา และพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ตลอดจนนักท่องเที่ยว พร้อมใจกันลงเรือพาย เพื่อนำข้าวใหม่รวมทั้งข้าวทิพย์ ไปถวายแด่พระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมืองพะเยา ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง

สำหรับกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” นั้นเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2565 ซึ่งมีการตั้งขบวนแห่ข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงทางน้ำในกว๊านพะเยา จากท่าเรือวัดติโลกอาราม ผ่านหน้าเรือนโบราณ อนุสาวรีย์พญางำเมือง ไปขึ้นที่ท่าน้ำหลังพระอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ

โดยมีวงปี่พาทย์พื้นเมืองอัตลักษณ์พะเยาแห่ประโคม ประกอบการฟ้อนบนเรือ จากนั้นเมื่อถึงท่าน้ำวัดศรีโคมคำแล้วมีการตั้งขบวนแห่ข้าวใหม่ทางบกที่หน้าพระอุโบสถกลางน้ำ โดยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ถือขันทานและขันข้าวทิพย์ เครื่องสักการะและพานข้าวทิพย์ เสลี่ยงบาตรหลวง และอุปกรณ์ประกอบขบวน เคลื่อนขบวนไปยังพระวิหารพระเจ้าตนหลวง

เมื่อถึงหน้าพระวิหาร คณะช่างฟ้อนเล็บจากชุมชนวัดศรีโคมคำ ฟ้อนรับขบวนแห่ จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าไปยังพระวิหารเพื่อประกอบพิธีถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวงภายในวิหารต่อไป

อนันต์ ข่าวมุมเหนือ พะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดแล้ว! ความงดงามใจกลางเมือง กับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ สีสันบุปผชาติ
บทความถัดไปสวนกุหลาบแห่งรัก @สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | จ.เชียงใหม่