หน้าแรก ข่าวการศึกษา ไอเดียเก๋ เสริมแกร่งภาษา อังกฤษ-จีน สู้วิกฤตโควิด นำร่องให้ ร.ร.แม่วัดแก้ดน้อย

ไอเดียเก๋ เสริมแกร่งภาษา อังกฤษ-จีน สู้วิกฤตโควิด นำร่องให้ ร.ร.แม่วัดแก้ดน้อย

122
0

ไอเดียเก๋ เสริมแกร่งภาษาสู้วิกฤตโควิด-19 สพป.2 เชียงใหม่จับมือ วิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ นำร่องให้ ร.ร.แม่วัดแก้ดน้อย โรงเรียนขยายโอกาส ยกหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ-จีน เพื่อการสื่อสารสู่ระบบออนแอร์-ออนไลน์ ได้ประโยชน์ทั้งนักเรียนและประชาชนผู้สนใจ ก่อนประเมินผลเพื่อเสนอโมเดลสู่ระดับชาติ


เชียงใหม่ – ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.)เปิดเผยว่า ในยุคที่สื่อมวลชนถูกดิสรัปอย่างรุนแรงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและวิกฤตโควิด-19 ทำให้ผลกระทบกับบทบาทสื่อมวลชนรวมทั้งอาชีพอื่นๆ วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สถานีวิทยุ ม.ก.เป็นสื่อวิทยุที่ก่อตั้งมากว่า 6 ทศวรรษ เทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมคนเปลี่ยน การทำเนื้อหาเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและยังต้องพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงด้วย

ยุคดิจิทัลทำให้สถานีวิทยุต้องปรับตัวเองอย่างมาก จุดแข็งสำคัญคือเรื่องเนื้อหาสาระที่เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทุกเพศทุกวัย องค์ความรู้นำไปสู่การพัฒนาคนและพัฒนาด้านต่างๆ ยังจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงมองว่า ในยุคที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเรียนการสอนของโรงเรียน สถานศึกษาต้องหันมาใช้ระบบออนไลน์จากเดิมที่เป็นแบบออนไซต์ ซึ่งก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว เกิดความเหลื่อมล้ำ แต่เราก็ยังเห็นโอกาสสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จึงได้หารือกับทางโรงเรียนแม่แก้ดน้อยเพื่อนำร่องนำองค์ความรู้เรื่องของภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่เป็นภาษาสากลสำคัญในการสื่อสารทุกวันนี้รวมทั้งโลกออนไลน์ด้วย


ทั้งนี้โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เป็นพันธมิตรความร่วมมือกับทางสถานีวิทยุ ม.ก.มานานทั้งการทำกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่งเสริมเพิ่มทักษาการเรียนรู้กับเด็กๆ โดยชื้อสื่อวิทยุให้ทดลองการปฏิบัติ มีการอบรมต่างๆ มาต่อเนื่อง แต่ครั้งนี้เป็นการพลิกมิติในยุควิกฤตนี้ โดยนำองค์ความรู้ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นที่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ จัดทำรูปแบบสู่การนำเสนอผ่านสื่อวิทยุของ ม.ก.รวมทั้งแพล็ตฟอร์มต่างๆ ของระบบออนไลน์ ให้เด็กได้เรียนรู้ที่เท่าเทียมเสมอภาคแล้วยังสามารถทบทวนย้อนหลังได้ นอกจากนี้ยังเอื้อประโยชน์กับประชาชนผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการเรียนรู้นี้ด้วย ซึ่งจะมีการลงนามทำความร่วมมืออย่างเป็นทางการและเริ่มนำออกอากาศทุกแพล็ตฟอร์มของสถานีวิทยุ ม.ก.ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเราได้ทำความร่วมมือกับหลายองค์กรจัดทำโครงการนำร่องลักษณะนี้มาต่อเนื่องและได้ผลตอบรับดีมาก เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำร่องที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ,ปุ๋ยสั่งตัดกับกรมการข้าว และเร็วๆ นี้ กับกรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา และอีกหลายโครงการ


ด้านนายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวว่า เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่แล้ว ก็สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนปกติ โดยจะใช้องค์ความรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 กว่า 300 คน ก็เรียนปกติแต่ก็สามารถทบทวนย้อนหลังจากแพล็ตฟอร์มนี้ เราจะประเมินผลด้วย นอกจากนี้จากการหารือทีมงานของสถานีวิทยุ ม.ก. โดยมีนางแสงเทียน เนียมทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่และทีมงานล่าสุด รูปแบบก็จะมีการถ่ายทำทั้งภาพและเสียง โดยมีคณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นวิทยากร นำเนื้อหาสาระของกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ มาให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป ในรูปแบบรายการวิทยุและสื่อผสมผสานทั้งภาพและเสียง ใช้ในการเรียนการสอนระบบออนไลน์เวลานี้ เบื้องต้นได้หารือกับ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2​ แล้วก็เห็นชอบและสนับสนุนเพื่อเป็นต้นแบบต่อไปเพราะโครงการจะมีการประเมินผลสำเร็จเชิงวิชาการด้วย ซึ่งโรงเรียนอื่นๆ โดยเฉพาะตามชนบทก็สามารถจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้ด้วย


สำหรับการผลิตรายการเนื้อหาทั้งภาษาอังกฤษสลับภาษาจีนนี้จำทำ จำนวน 15 ตอน ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.05 – 16.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ทั้ง 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 หรือตลอดภาคเรียน โดยเนื้อหานอกจากเป็นไปตามหลักสูตรแล้ว ยังเพิ่มทักษะด้านการสนทนา การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งคำศัพท์ และอื่นๆตามความสนใจยุคปัจจุบัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะมีการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) พิธีมอบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร โดยจะมีการเปิดรับสมัครกลุ่มประชาชนที่สนใจร่วมโครงการเรียนรู้นี้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทาง Google Form ที่ https://docs.google.com/…/1OLapPV4wAza4Q62aBE4UCZP…/edit สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5304-0228 ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564


ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟังและรับชมได้ในระบบ AM Stereo ภาคกลาง ม.ก.บางเขน กรุงเทพฯ AM 1107 kHz. , ภาคเหนือ ม.ก. เชียงใหม่ AM 612 kHz. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ก. ขอนแก่น AM 1314 kHz. และภาคใต้ ม.ก. สงขลา AM 1269 kHz. หรือรับชมทั้งภาพและเสียงระบบออนไลน์ได้ที่ www.radio.ku.ac.th , www.kurplu612.com , www.kurplus1314.com , www.kurplus1269.com , Facebook Live สถานีวิทยุม.ก. , Youtube KU Radio Thailand.

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้จับมือกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 3 ซู 1 สวน จวนแอ่วเจียงใหม่
บทความถัดไปคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ลงพื้นที่ให้ความรู้และความสุขช่วงโควิด 19 แก่ชาวอุโมงค์ ลำพูน