หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ประชุมผู้ประนีประนอมของศาลจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมผู้ประนีประนอมของศาลจังหวัดเชียงใหม่

397
0

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมตามโครงการ “เรียนรู้ปัญหา ปรึกษาร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ในองค์กร” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมถึงการร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรมเพื่อพัฒนาระบบงานในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามนโยบายของประธานศาลฎีกาที่ว่า “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”

โดยมีนายธีรารัตน์ สัมมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และมีผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง โดยมีกิจกรรมประชุม ผู้พิพากษาทุกวันพุธ กิจกรรมประชุมผู้ประนีประนอม และกิจกรรมประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ช่วงระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ทัพภาคที่ 3 สรุปภารกิจ ระบุครึ่งปียึดยาบ้า กว่า 51 ล้านเม็ด
บทความถัดไปจัดประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”