หน้าแรก ข่าวทั่วไป ซันสวีท” สืบสานประเพณี ร่วมรณรงค์ใช้กระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซันสวีท” สืบสานประเพณี ร่วมรณรงค์ใช้กระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

237
0

19 พ.ย. 2564 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์ให้พนักงานใช้กระทงใบไม้ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพนักงานลอยกระทงบนแม่น้ำขาน เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา และเป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติในอดีตและสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จึงได้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตามแบบประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งสะท้อนถึงการแสดงออกที่งดงามและการแสดงความกตัญญูต่อ “น้ำ” ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตามแนวคิด “1 ครอบครัว 1 กระทง” เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในแม่น้ำ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และเลือกใช้กระทงใบไม้ ซึ่งมีน้ำหนักเบา สามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และไม่ทำให้แม่น้ำเน่าเสีย ซึ่งได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์กระทงใบไม้จากวิสาหกิจชุมชนบ้านซาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม เชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ CSE ที่แปรรูปใบไม้จากป่าชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ลดปริมาณเชื้อเพลิง อันก่อให้เกิดไฟป่า และ PM 2.5 ถือเป็นสืบสานประเพณีพร้อมกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมภายใต้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงาน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และมีการล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรม เป็นการลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย และมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับอบจ.ลำพูน จัดแข่งขันประกวดปล่อยโคมลอย(ว่าวควัน)
บทความถัดไป20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสิทธิเด็กสากล (Universal Children’s Day)