หน้าแรก ข่าวการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ต้อนรับเอกอัครราชทูตไนจีเรีย

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ต้อนรับเอกอัครราชทูตไนจีเรีย

174
0

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้แก่
ดร.ชุณหพงศ์ ไชยอุปถัมภ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี
/ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี
/อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี
/ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
/Dr.Nwafor Lloyd Chukwuemeka อาจารย์ประจำภาค วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ โอมา เจบาห์ (H.E. Mr. Oma Djebah )
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้แก่

  1. Mr. Mohammed Idris Haidara Minister of Embassy of Nigeria
    2.Mrs. Sonari Martha Uraih First Secretary Embassy of Nigeria
  2. Mr. Chris Mbazuigwe Secretary-General of Nigerians in Diaspora Organization in Thailand
    4.Asst. Prof. Dr. Joshua Opeyemi Media of Nigerians in Diaspora Organization in Thailand
  3. Mr. Anthony Unor PhD Cand, Chulalongkorn university (Nigerians in Diaspora Organization in Thailand )
    นับเป็นการเยือนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไนจีเรียและมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งได้รับนักศึกษาไนจีเรีย จำนวน 37 คน เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยนานาชาติ ที่มี ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ คณบดี ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ โอมา เจบาห์ (H.E. Mr. Oma Djebah ) ได้กล่าวว่า ขอบคุณที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และ ขอแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยเฉพาะ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี /ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น แม้จะเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน แต่ได้ให้ความสำคัญด้านลงมือปฏิบัติจริง เพราะจากการได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น เครื่องบินจำลองศาลจำลอง และห้องโรงแรมจำลอง ตลอดจน ฟาร์มฟู้ด โปรเจค จึงขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหางดง และใกล้เคียงให้เจริญก้าวหน้า


ในโอกาสครบรอบ60 ปีสัมพันธ์ไทย-ไนจีเรีย ปีพ.ศ. 2565 ทางสถานทูตไนจีเรีย จะจัดเวทีประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านต่างๆ เช่นด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษา ธุรกิจ ฯลฯ โดยขอเชิญมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ในฐานะพันธมิตร อีกทั้งมีแนวคิดเรื่อง สนับสนุนความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาในไนจีเรีย เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้นำคณะท่านทูตฯ เยี่ยมชม ประติมากรรม อินทรีแกร่ง สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของ ศาสตราจารย์ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก /รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ที่ร้านอาหารฟาร์มฟู้ด โปรเจค พร้อมเที่ยวชมศูนย์เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ในนาม 4 G Farm Park /เที่ยวชมงานศิลป หัตถกรรมล้านนา บ้านร้อยอันพันอย่าง ของอาจารย์ชรวย ณ สุนทร ส่วนมื้อค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารตูลู่ ซึ่งดำเนินการโดย อาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.ภัทรภณ ศิลารักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ : เล่าเรื่อง

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สุดอลเวงตาวัย 89 ปีเส้นเลือดสมองแตกแต่ต้องไปรักษาตัวไกลถึงอำเภอฝาง
บทความถัดไปม.แม่โจ้ เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์ 24,000 ต้น