หน้าแรก ข่าวการศึกษา ม.แม่โจ้ เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์ 24,000 ต้น

ม.แม่โจ้ เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์ 24,000 ต้น

329
0

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์ 24,000 ต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตกัญชาที่มีคุณภาพนำไปสกัดทำยารักษาโรค

วันนี้ (26 พ.ย. 64) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาในระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค โดยทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรือนปลูกอัจฉริยะ (Smart Farming) พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเงินกว่า 70 ล้านบาท ซึ่งจะทำการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนปลูกทั้งสิ้น 24,000 ต้น โดยใช้เทคนิคการปลูกระยะชิด ภายใต้การดูแลทั้งการเจริญเติบโตของพืช การให้อาหาร การป้องกันศัตรูพืช เป็นระบบอินทรีย์ทั้งสิ้น รวมทั้งการควบคุม การให้น้ำ ความชื้น อุณหภูมิ และแสงแบบ Smart Farming

จากนั้น นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เดินทางไปยังโรงเรือนปลูกกัญชา เพื่อร่วมปลูกกัญชาต้นแรก สายพันธุ์แม่โจ้ 03

ซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากพันธุ์อิสระ 01 ให้มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และสามารถเจริญเติบโตได้ดี เพื่อให้ได้ผลผลิตกัญชาที่มีคุณภาพ ส่งมอบให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปสกัดทำยารักษาโรคต่อไป


ศราวุธ เจิมจันทร์/เมธาวรรณ อาภรณ์/กัญญารัตน์ พันตาคม ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ต้อนรับเอกอัครราชทูตไนจีเรีย
บทความถัดไปผนึกความมือ ร่วมลงนาม MOU เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย