หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | ประเทศไทยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าแล้ว คาดว่าถึงเชียงใหม่ศุกร์นี้

เชียงใหม่ | ประเทศไทยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าแล้ว คาดว่าถึงเชียงใหม่ศุกร์นี้

113
0

วันนี้ (16 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าแล้ว และจะทยอยส่งให้จังหวัดต่าง ๆ โดยคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าในวันศุกร์นี้ และจะได้นำมาจัดสรรการฉีดในกลุ่มผู้ตกค้างจากสัปดาห์นี้ รวมถึงผู้มีคิวในระบบหมอพร้อมสัปดาห์หน้า และกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ปริมาณวัคซีนอาจไม่เพียงพอที่จะฉีดให้ผู้ที่จองคิวทั้งหมด แต่จะได้มีการจัดสรรในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป ส่วนวัคซีนซิโนแวค คาดว่าจะมีเพียงพอที่จะจัดสรรให้กับกลุ่มอื่น ๆ เช่นผู้จองคิวในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” กลุ่มองค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชน และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจองคิวผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” นั้น เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมมาก่อนหน้านี้ ไม่ต้องทำการลงทะเบียนซ้ำอีก ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยฉีดวัคซีน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้

ขณะที่กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเฉลี่ยค่า 70% พบว่าจะต้องมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน 1,200,000 คน โดยขณะนี้มีผู้ประสงค์ฉีดประมาณ 800,000 คน และตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 100,000 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

กรณีที่มีผู้แจ้งเรื่องการฉีดวัคซีนต่างชนิดกัน ระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 นั้น โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ตรวจสอบ serial number แล้วพบว่า วัคซีนที่ได้รับเป็นวัคซีนซิโนแวค ชนิดเดียวกันถูกต้องทั้ง 2 เข็ม แต่ได้เกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการลงบันทึกข้อมูลชนิดวัคซีนในฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูลในใบรับรองมีความคลาดเคลื่อน

โรงพยาบาลนครพิงค์ขอยืนยันในความถูกต้องของชนิดวัคซีนที่ฉีด แต่ต้องขออภัยสำหรับความคลาดเคลื่อนในการลงบันทึกข้อมูล ที่เกิดขึ้น โดยทางโรงพยาบาลนครพิงค์จะปรับแนวทางในขั้นตอนการลงข้อมูล ผ่านการสแกนบาร์โค้ดแทนการคีย์ข้อมูล เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบใบรับรอง โดยการแนบกล่องวัคซีนให้ผู้รับบริการเพื่อใช้ตรวจสอบ serial number ก่อนออกใบรับรองเพื่อลดความคลาดเคลื่อนต่อไป พร้อมขออภัยที่ทำให้เกิดความเข้าใจสับสน

///////////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง หลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
บทความถัดไปเชียงใหม่ | แม่เหียะคุมเข้มตลาดสด ป้องกันโควิด –19 สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน