หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ แบ่งปันความสุขให้เด็กบนดอยสูงในเขตชายแดน ลุ่มแม่น้ำสาละวิน

แบ่งปันความสุขให้เด็กบนดอยสูงในเขตชายแดน ลุ่มแม่น้ำสาละวิน

120
0

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน  อาจารย์สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้กับนักเรียนบนดอยสูงในตะเข็บชายแดน ลุ่มแม่น้ำสาละวิน กับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

มอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ผ้าห่ม หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์โซล่าเซีลล์ ณ โรงเรียนบ้านสบเมย   ต.แม่สามแลบ  อ.สมเมย  จ.แม่ฮ่องสอน          

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนบนดอยสูงลุ่มแม่น้ำสาละวิน และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 ในปัจจุบัน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เริ่มหนาวแล้ว!!! แวะแอ่วได้ทุกวัน สวนสัตว์แห่งความสนุก :Chiangmai Zoo Fun Park
บทความถัดไปรองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามการเรียนการสอนแบบ On Site โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย