หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เสียงเพลงกลางเมือง “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” ครั้งที่ 2 วิถีชุมชนล้านนา

เสียงเพลงกลางเมือง “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” ครั้งที่ 2 วิถีชุมชนล้านนา

262
0

“เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” ครั้งที่ 2 คึกคักด้วยบทเพลงแบบวิถีชุมชนล้านนา กระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยเสียงเพลง

เมื่อช่วงเย็นวันนี้(15 มกราคม 2565) ณ บริเวณ ลานหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา(ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่

โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรม “เทศกาลเชียงใหม่เมืองดนตรี 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่ มีกำหนดการจัดงานทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2565 โดยครั้งนี้เป็นการจัดในครั้งที่สอง พบกับ การแสดงดนตรีและวิถีชุมชน (Community: Music of Lanna Stylish)นำเสนอดนตรีที่มีเรื่องราว แรงบันดาลใจจากความเป็นชุมชนล้านนา ความเป็นอยู่ การแต่งกาย เครื่องดนตรี การค้าขาย สินค้าพื้นเมือง นำเสนอการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีวงดนตรีมาร่วมบรรเลงได้แก่ สหัสศิลป์ โปรเจค,Lanna Jazzและวง Sis n’ bro

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ดนตรีเป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรือง เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง สนุกสนานรื่นเริง

และในวันนี้เราได้เชื่อมโยงดนตรีเข้ากับการท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกคนรู้จักเชียงใหม่ในอีกมิติมุมมองหนึ่ง ในมุมมองของ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” ซึ่งจะสร้างประสบการณ์น่าประทับใจที่ได้มาเยือนเมืองเชียงใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่ง

นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม“เทศกาลดนตรีเชียงใหม่ 2022” การแสดงดนตรีวิถีเชียงใหม่” นี้จะจัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2

โดยจัดขึ้นใน Theme การแสดงดนตรีและวิถีชุมชน (Community: Music of Lanna Stylish) นำเสนอดนตรีร่วมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาชีพ วิถีคนเชียงใหม่ ล้านนา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์ ตำนาน มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาให้เป็นไปในวงกว้าง

อีกทั้งเพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กับดนตรีอีกด้วย เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คณะแพทย์ มช. ระดมทุนครบรอบ 135 ปี ต่ออายุอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ
บทความถัดไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดทำโครงการผสมเทียมสัตว์ป่าสายพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญและหายาก