หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา พะเยาเตรียมจัด งานมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ส่งเสริมการท่องเที่ยว

พะเยาเตรียมจัด งานมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ส่งเสริมการท่องเที่ยว

147
0

พะเยา แถลงข่าว“งานมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Ethnic Fair 2022”
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) หรือ กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกร่วมกันจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Ethnic Fair 2022”ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์พ.ศ.2565 ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกเป็นกลุ่มจังหวัด ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมถึงมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศ

สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกนั้น มีมากกว่า 18 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 1. ดาราอั้ง / 2. ไทใหญ่ / 3. ไตหย่า / 4. บีซู / 5. ลาหู่ / 6. ไทเขิน / 7. ปกาเกอญอ / 8. ไทพวน / 9. อาข่า / 10. ขมุ / 11. เย้า หรือ อิ้วเมี่ยน / 12. ม้ง / 13. ลัวะ / 14. ไทลื้อ / 15. ปะโอ / 16. ภูไท หรือ ผู้ไท / 17. ลีซู หรือ ลีซอ / 18. ไทยวน

โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ภายใต้ชื่องาน “งานมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก Eastern Lanna Ethnic Fair 2022” ภายใต้แนวคิด “ข่วงชาติพันธุ์ วิถีบรรพกาล ตำนานบรรพชน”


โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ในกลุ่มล้านนาตะวันออก สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชนที่มีชาติพันธุ์ต่างๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชาติพันธุ์และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนเกิดการสืบทอด หวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) และยังเป็นการจัดงานภายใต้มาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19อย่างเคร่งครัด

อนันต์ ข่าวมุมเหนือ จ.พะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดงานไชน่าทาวน์ เชียงใหม่ รับปีเสือ สุดยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวสุดคึกคัก
บทความถัดไป“ปากเปื้อนสี” แกลอรี่สร้างแรงบันดาลใจ ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิต ของโซคูล..