หน้าแรก ข่าวการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนา 31 ปี มมร.วิทยาเขตล้านนา

วันคล้ายวันสถาปนา 31 ปี มมร.วิทยาเขตล้านนา

228
0

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้จัดงานพิธีบำเพ็ญบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 31 ปี แห่งคุณภาพคุณธรรม

       ภาคเช้า พิธีทักษิณานุปทาน พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมอุทิศถวายบูรพาจารย์ที่มีอุปการะคุณก่อตั้งวิทยาเขตล้านนา และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหาทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา จำนวน 100 ทุน

       ภาคบ่าย พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2565 และพิธีมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2564 – 2565 พิธีมอบรางวัลนักศึกษาตัวอย่าง ประจำปี 2564 – 2565

พิธีมอบรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติตัวอย่าง ประจำปี 2564 – 2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4 ขอแสดงความยินดียิ่งกับผู้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแห่งความภาคภูมิใจ มา ณ โอกาสนี้

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ทีเส็บพร้อมเดินหน้าจัดงาน “World Tea and Coffee Expo 2022”
บทความถัดไปยิ่งใหญ่ อลังการ..เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ..พลาดครั้งนี้..ยังมีอีกสองครั้ง