หน้าแรก ข่าวการศึกษา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกับ ไร่ขนุน กรุ๊ป จัดติว English we like ให้กับน้อง เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกับ ไร่ขนุน กรุ๊ป จัดติว English we like ให้กับน้อง เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

203
0

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกับ บริษัทไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการ “English We Like”โดยมี นายศรัณย์ศักดิ์  ศรีเคลือเนต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานีและ ผู้เข้าร่วมโครงการ

นายศรัณย์ศักดิ์  ศรีเคลือเนต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าการจัดโครงการ ” English We Like” เป็นการติวสอนภาษาอังกฤษผ่านข้อสอบของปีที่ผ่าน ๆ มา เป็นการสื่อสาร เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษและคำศัพท์ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยมาเป็นปีที่16 นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมถึงการทดลองทำข้อสอบของปีที่ผ่านมา ต่อไป

นายกฤตภัค สุธนวรกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการ ” English We Like โดยมี บริษัท ไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง และดำเนินโครงการนี้ มาเป็นปีที่ 16 ในวันนี้ บริษัท ไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “English We Like  โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน2. เพื่อส่งเสริม ให้เด็กมีเทคนิคในการทำข้อสอบ TGAT – Eng 3. เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมถึงฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการ ” English We Like  ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น  เทคนิคการจำ เกมส์ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมา เป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ TGAT- Eng โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดโครงการครั้งนี้ จาก บริษัท วินคอลมาเก็ดติ้ง จำกัด (ตูมตาม) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (มหาชน)จำกัด (ขนมปังฟาร์มเฮ้า) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ (มหาชน) จำกัด (โฮมมี่) บริษัท คาร์มาร์ท (มหาชน) จำกัด   บริษัท ไบรโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด  บริษัท คิง เฮลธ์ แคร์ จำกัด บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)จำกัด   บริษัท คิวพี (ประเทศไทย จำกัด บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)   บริษัท บิวตี้วิลล์  จำกัด บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด บริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สมาคมการบินภาคเหนือเปิดงาน เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์โชว์ เฟสติวัล 2023 งานแอร์โชว์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ
บทความถัดไปวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นครหริภุญชัย