หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ปลุก เศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน เตรียมจัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา”

เชียงใหม่ปลุก เศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน เตรียมจัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา”

252
0

เย็นวันนี้ (28 มี.ค. 65) ที่ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ร่วมกับ นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และร้อยตำรวจตรี ณัฐนัยวิทิต ใบสุขันธ์ ตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่/กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน วิถีชาติพันธุ์

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน นี้ ณ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงการจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม, กิจกรรมสินค้าและหัตถกรรม, กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหาร, กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ,กิจกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี ของผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญ ที่นำรายได้สู่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนและภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น

โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ มีศักยภาพและความโดดเด่นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ ความหลากหลายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น และมี GDP มาจากภาคบริการท่องเที่ยวเกือบ 70% ของมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรกว่า 1.7 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ ถึง 7 กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยง, ม้ง, เมี่ยน , อาข่า , ลาหู่ , ลีซอ , และลัวะ รวมถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆ อีก 6 กลุ่ม ประกอบด้วย จีนยูนาน, ปะหล่อง, ไทใหญ่, ไทลื้อ, จีนฮ่อ และคะฉิ่น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความหลากหลายของวิถีชีวิตจึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาที่หลากหลาย

ทั้งความเป็นอยู่ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา ภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ แก่ผู้ประกอบการในเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดๅจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างรายได้จากเอกลักษณ์ที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พะเยา | หนุ่มใหญ่ดอกคำใต้ ผลิตปุ๋ยไส้เดือน เพาะพ่อแม่พันธ์ เสริมรายได้หลักหมื่น
บทความถัดไปแม่ฮ่องสอน..4 หมู่บ้านเดือดร้อน..วอนช่วยเหลือ อ่างเก็บน้ำอุดตัน ขาดแคลนน้ำ