หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา พะเยา จัดประเพณีบุญบั้งไฟอีสานล้านนา วัฒนธรรมอีสานที่มาปักหลักในดินแดนล้านนา

พะเยา จัดประเพณีบุญบั้งไฟอีสานล้านนา วัฒนธรรมอีสานที่มาปักหลักในดินแดนล้านนา

408
0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปืม จัดประเพณีบุญบั้งไฟ รวมพลคนอีสานล้านนา บูชาท้าวผาแดง และนางไอ่ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ล้านนา และเชื่อว่าการประกอบพิธีดังกล่าวเสมือนการขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยมีประชาชนและชาวอีสานที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือร่วมงานคับคั่ง


ขบวนแห่บั้งไฟที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งท้าวผาแดงและนางไอ่ ตลอดทั้งขบวนแห่ของชาวอีสานที่แต่งตัวหลากหลาย ทั้งตลก และบอกเล่าถึงวิถีชีวิตชาวอีสาน ถูกนำมาร่วมงาน รวมพลคนอีสานล้านนา บุญบั้งไฟ บ้านภูเงิน-บ้านโพธิ์ทอง บูชาพญาแถน ท้าวผาแดงและนางไอ่

ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ปืม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้านบ้านภูเงินหมู่ที่13-บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอีสาน ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นประเพณีที่ดีงามที่ชาวอีสาน เชื่อว่าจะก่อให้เกิดสิริมงคลต่อตนเองและชุมชน

รวมทั้งให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลทางการเกษตรจะเจริญงอกงาม และถือเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน โดยมีการจุดบั้งไฟ เพื่อบูชาเทพยาดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือที่ชาวอีสานเรียกว่า พญาแถน ซึ่งมีความเชื่อว่า พญาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์


โดยกิจกรรมในงานได้จัดให้มีขบวนแห่บุญบ้องไฟ ท้าวผาแดงและนางไอ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานที่สวยงาม การแต่งตัวที่เป็นแบบฉบับของชาวอีสาน และการแสดงวิถีชีวิตของชาวอีสาน ซึ่งมีประชาชนทั่วไปและชาวอีสานเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

อนันต์ ข่าวพะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พะเยา จัดกิจกรรม OLIMPIC Day 2022 ส่งเสริมท่องเที่ยว
บทความถัดไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10”