หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา กระทรวงยุติธรรม จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 31 จังหวัดพะเยา

กระทรวงยุติธรรม จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 31 จังหวัดพะเยา

191
0

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 31 จังหวัดพะเยา และยุติธรรมพบประชาชน ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


ตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ “ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” รวมทั้งได้กำหนดประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดี จึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศ ขึ้น


โดย นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ย แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 31 จังหวัดพะเยา และยุติธรรมพบประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงินอีก 11 แห่ง

ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล จำกัด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทเชนลิสซิ่ง จำกัด รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมการขนส่งทางบกที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยในงานดังกล่าว รวมทั้งได้เชิญลูกหนี้ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 6,256 ราย


จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 5 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 428,714 บาท มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 8 ศูนย์ มอบป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จำนวน 1 ป้าย มอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของจังหวัดพะเยา จำนวน 4 ราย

มอบเงินผู้เสียหายที่ได้รับการไกล่เกลี่ยค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จำนวน 3 ราย รวมถึงการจัดบูธกิจกรรมให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานราชการกระทรวงต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา และสถาบันทางการเงิน พร้อมให้ความรู้และบริการแก่ผู้ร่วมงานด้วย

อนันต์ ข่าวพะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พิษณุโลก | ทหารนอกแถวหลอกเอาเงินชาวบ้าน เข้ารับราชการทหารได้ สูญ 3 ล้านบาท
บทความถัดไปคบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งเสริม SMEs เติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร