หน้าแรก ข่าวทั่วไป เทศบาลเมืองแม่เหียะรวมพลังสานมือฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศบาลเมืองแม่เหียะรวมพลังสานมือฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

247
0

วันที่ 24 มิ.ย.2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ 9 ตำบล 10 อปท.เมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย ทม. แม่เหียะ ,ทต.ป่าแดด ,ทต.สุเทพ ,ทต.หนองป่าครั่ง ,ทต.ฟ้าฮ่าม ,ทต.สันผีเสื้อ , ทต.ท่าศาลา, ทต.หนองหอย ทต.ช้างเผือก และอบต.ช้างเผือก

พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จากทั้ง 9 ตำบล และ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียน โดยจัดให้มีการจัดขบวนรณรงค์จากทุกหน่วยงาน อ่านสารเนื่องในวันยาเสพติดโลก การป้องกันยาเสพติด และร่วมประกาศปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนของส่วนราชการ อปท.ในด้านการแก้ไขป้องกันยาเสพติดในชุมชน การแสดงของเด็กนักเรียน

ทั้งนี้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”

ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน และวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคมไทย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้iAM FILMS เปิดวาร์ปภาพยนตร์ “ผ้าผีบอก” เจาะคอหนัง Comedy + Horror
บทความถัดไปประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนฯ แจงเร่งแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ยักยอกเงิน 5 ล้าน