หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนฯ แจงเร่งแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ยักยอกเงิน 5 ล้าน

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนฯ แจงเร่งแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ยักยอกเงิน 5 ล้าน

188
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน แถลงข้อปัญหาเรื่องการยักยอกเงินฝากของลูกค้าพื้นที่ อ.ขุนยวม ต่อสมาชิกสหกรณ์ เรระบุแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง   พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาไปร้องทุกข์แล้ว

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย 65   นายสมพงษ์ ณรงค์ชัย  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน ได้เปิดเผยกรณีเจ้าหน้าที่หน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อ.ขุนยวม ยักยอกเงินสมาชิกสมาชิกสมทบจำนวน 5 ล้านบาท ว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย 65  ตนได้จัดประชุม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงต่อสมาชิกว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารตามสื่อต่าง ๆ กรณีพบปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่และมีการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อันส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เสียหาย และยังส่งผลให้สมาชิกหลายท่านเกิดความสงสัย กังวลใจ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นั้นสหกรณ์ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเรียนซี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในหน่วยบริการอำเภอขุนยวม ภายหลังจากที่ทราบเหตุ สหกรณ์มิได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทันที ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงถึงการกระทำทุจริตนั้น พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาไปร้องทุกข์ บัดนี้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งใกล้จะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการทุกขั้นตอนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัดได้ดำเนินการตามขั้นตอนและคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินการกรณ์สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างเคร่งครัด

เบื้องตันสหกรณ์ได้ลงพื้นที่หน่วยบริการอำเภอขุนยวม เพื่อพบปะสร้างความเข้าใจกับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ พบว่าสมาชิกเข้าใจดียังคงมีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ และนำเงินมาฝาก อย่างต่อเนื่อง สหกรณ์ขอความร่วมมือสมาชิกตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นสหกรณ์ MHS Saving และแจ้งยืนยันยอดหนี้ เงินฝาก และทุนเรือนหุ้นให้สหกรณ์ทราบ

สำหรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด มีสมาชิกจำนวน 6,383 คน มีทุนดำเนินงาน 3,675 ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้น 1,562 ล้านบาท ทุนสำรอง 208 ล้านบาท และมีเงินรับฝาก 1,722 ล้านบาทผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน มีกำไรสะสม 52 ล้านบาท ขอให้สมาชิกเชื่อมั่นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินที่มั่นคงและการดำเนินการต่าง  ๆ นั้น สหกรณ์ได้คำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์เป็นสำคัญ

โชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองแม่เหียะรวมพลังสานมือฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
บทความถัดไปวัดดังเมืองปาย ขึ้นป้ายงดรับบริจาค หลังสำนักพุทธ ฯ แจ้งเป็นวัดร้าง