หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา “เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

“เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

104
0

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา” และกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประสพ เรียงเงินหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือพร้อมเครือข่ายวัฒนธรรม และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยาและบริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2565 ภายในงานมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนะธรรม การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยาและผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT) ชิม ช้อปในตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชมการสาธิตและการแสดงอาหารชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ รับฟังเพลงและดนตรีริมกว๊านพะเยา และไฮไลท์สำคัญคือการลงเรือประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา


นางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้กำหนดนโยบายในการนำทุน ทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยสู่สากล เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน และมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณี โดยในปีนี้ วธ. ได้คัดเลือกงานเทศกาลประเพณี ที่มีความโดดเด่นในจังหวัดต่างๆ จำนวน 16 เทศกาล ประเพณี เพื่อส่งเสริมและยกระดับงานเทศกาลประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ

ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับ “งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก” ถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่น ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา โดยเป็น 1 ใน 16 งานเทศกาลประเพณี ที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ เพื่อนำมายกระดับ และพัฒนาให้มีความยิ่งใหญ่ และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

อนันต์ ข่าวพะเยา รายงาน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้“เซ็นทรัล แอร์พอร์ต” ร่วมสืบสานประเพณี “ฮอมบุญ ถวายเทียนพรรษา”
บทความถัดไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเชิญชมสมาชิกใหม่ “ลูกเลียงผา”