หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ แม่เหียะมอบบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แม่เหียะมอบบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

164
0

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ และคุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเลิศวสิน 2002 จำกัด ร่วมกันมอบบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้แก่ ครอบครัวนางสาวรุ่งทิวา กันทะปัญญา บ้านเลขที่ 28/1หมู่ที่ 5 บ้านดอนปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ สภาพบ้านเดิมไม่มั่นคงแข็งแรง คับแคบ ไม่คุมแดดคุ้มฝน และแออัด

โดยความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากทุกภาคส่วน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันดำเนินการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยืนสืบไป

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อให้ผู้ยากไร้ที่ได้รับความช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พื้นที่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

  1. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 15,000 บาท
  2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10,000 บาท
  3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อาทิ บริษัทเลิศวศิน (2022) จำกัด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการซ่อมแซม
  4. เทศบาลเมืองแม่เหียะ สนับสนุนบุคลากรเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
  5. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ ร่วมดำเนินโครงการ

นอกจากนี้ยังมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับครอบครัว นางสาวรุ่งทิวา กันทะปัญญา อีกด้วย

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ซัมซุงประกันชีวิต เปิดสาขาเชียงใหม่ เจาะฐานตลาดใจกลางภาคเหนือ
บทความถัดไปส่งมอบเทคโนโลยี ผลงานวิจัย และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการลดไขมันในเลือด