หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา สสจ.พะเยา ประเมินสถานประกอบการประเภทภัตตาคาร (Wellness Restaurant)

สสจ.พะเยา ประเมินสถานประกอบการประเภทภัตตาคาร (Wellness Restaurant)

382
0

นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นพ.เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางปรียานุช เชิดชูเหล่ารองนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมและพัฒนา ออกเยี่ยมการประเมินสถานประกอบการประเภทภัตตาคาร (Wellness Restaurant) โดยมีนายประพันธ์ เดชะบุญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานประเมินสถานประกอบการ ณ ร้านบ้านต้นเต๊า ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น, สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา, ผอ.รพ.สต.บ้านตุ่น, และคณะให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอกระบวนการดำเนินงานจัดบริการตามมาตรฐาน Wellness Center

และเยี่ยมชมสถานประกอบการ โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด, ผู้แทนเกษตรจังหวัด, ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด, โรงพยาบาลพะเยา, มหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้ประกอบการรุ่นใหม่, หอการค้าพะเยา, โรงพยาบาลแม่ใจ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พิจารณาให้ร้านบ้านต้นเต๊าผ่านมาตรฐาน (Wellness Center) ประเภทภัตตาคาร (Wellness Restaurant) ของจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะดำเนินการเสนอรายชื่อสถานประกอบการให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำเนินการออกประกาศเกียรติบัตรรับรองสถานประกอบการ (Wellness Center) และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไป

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้คนแม่สะเรียงต้าน!! สัมปทานเหมืองแร่หินปูนและตั้งโรงโม่หิน 132 ไร่
บทความถัดไปตามรอยกระซิบรักเมืองน่าน ปั่นจักรยานสัมผัสวิถีสโลว์ไลฟ์