หน้าแรก ข่าวทั่วไป กองกำลังผาเมือง หารือร่วม ไทย – ลาว สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด

กองกำลังผาเมือง หารือร่วม ไทย – ลาว สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด

262
0

กองกำลังผาเมือง หารือร่วม ไทย – ลาว สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ

ห้วงบ่ายวันที่ 15 ก.ย. 65 กองกำลังผาเมือง จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ 2/2565 โดยมี พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว 5 จังหวัดภาคเหนือ เป็นประธานฯ ฝ่ายไทย และ พลจัตวา กูด พมมา หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงไซยะบุลี เป็นประธานฯ ฝ่ายลาว ณ ห้องประชุมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพัฒนาสัมพันธ์กันในทุกระดับ อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ตามชายแดน และเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ไทย-ลาว ด้วยมาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมทั้งผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม กิจกรรม Lanna Caravan
บทความถัดไปsacit ชูหัตถกรรมชาวล้านนา สืบสานและส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่