หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ศูนย์สปาพยาบาล มช. จัดอบรม Spa Manager รุ่นที่ 22 รับเปิดประเทศด้วยบริการระดับสากล

ศูนย์สปาพยาบาล มช. จัดอบรม Spa Manager รุ่นที่ 22 รับเปิดประเทศด้วยบริการระดับสากล

202
0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สปาเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพทางธุรกิจสูงระดับโลก

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอัตลักษณ์ในการกําหนดมาตรฐานการบริการด้านสปาเพื่อสุขภาพและมีศักยภาพทางตลาดอย่างมาก โดยได้นำเอาภูมิปัญญาไทยเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี การพัฒนาคุณภาพงานด้านสปาเพื่อสุขภาพที่มีความทันสมัย มีองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย การพัฒนาองค์ความรู้และศาสตร์การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อผู้ที่อยู่ในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

เจ้าของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2565

หลักสูตรได้การรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แนวทางในการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อ ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  3. หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือจากสถาบันที่เรียน หรือมีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย

  1. ความรู้พื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสปาเพื่อสุขภาพ เช่น หลักการดำเนินธุรกิจสปา หลักจิตวิทยาเพื่อการดำเนินงานในสปา ความเครียด การจัดการสุขภาพองค์รวม จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพสปา เป็นต้น
  2. ความรู้เฉพาะ เป็นหมวดความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพโดยตรง เช่น สุขภาพองค์รวม การบริหารจัดการสปา เอกลักษณ์สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ สุขภาพและความงาม เป็นต้น
  3. ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 2-3 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ที่มีประสบการณ์
  4. ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) ของกระทรวงสาธารณสุข

วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน
โดยผู้ผ่านรับการอบรมทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่ : https://cmu.to/MXLOr

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935033, 053-949137, 092-5467309 Line ID : 092-5467309

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เทศบาลนครเชียงใหม่ แถลงข่าวยี่เป็ง..“ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที”
บทความถัดไปพะเยา “ภูกามยาวโมเดล” นำร่องเป็นพื้นที่ปลูกฟ้าทลายโจร