หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ททท.สำนักงานเชียงราย เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว เที่ยวพะเยา ชิมลิ้นจี่ที่แม่ใจ ฯ

ททท.สำนักงานเชียงราย เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว เที่ยวพะเยา ชิมลิ้นจี่ที่แม่ใจ ฯ

180
0

ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับภาคเอกชนพะเยา เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวพะเยาภายใต้แคมเปญ “เที่ยวพะเยา ชิมลิ้นจี่ที่แม่ใจ ไปสัมผัสวัฒนธรรมไทลื้อเชียงคำ”

คลิปวีดีโอ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ททท.สำนักงานเชียงรายร่วมกับจังหวัดพะเยา ,เกษตรจังหวัดพะเยา, พาณิชย์จังหวัดพะเยาได้นำคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายทำข่าวประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงานและร่วมแถลงข่าวงาน”ลิ้นจี่แม่ใจ”  ณ สวนภูสิต อ.แม่ใจ จ.พะเยา

จังหวัดพะเยา มีความโดดเด่นทางการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะชาติพันธุ์ไทลื้อ ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำในกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ความสวยงามของกว๊านพะเยา และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะสวนลิ้นจี่ที่ได้ชื่อว่ามีรสชาติอร่อยหวานหอม สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในแต่ละปีจำนวนมาก กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน

ลิ้นจี่อำเภอแม่ใจพันธุ์ฮวงฮวยสินค้า GI ของจังหวัดพะเยาที่ขึ้นชื่อเป็นลิ้นจี่คุณภาพ รสชาติอร่อย  หอมหวานไม่เหมือนใคร มีลักษณะพิเศษ”ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” ผลผลิตเริ่มเข้าสู่ตลาด พ.ค.-มิ.ย  นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ สชร.ในการเชิญนักท่องเทียวมาสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดพะเยา ในความงดงามตามธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต  ในช่วง Green Season ภายใต้แคมเปญ “แอ่วพะเยา ชิมลิ้นจี่ที่แม่ใจ ไปสัมผัสวัฒนธรรมไทยลื้อที่เชียงคำ”

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และพะเยา กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีนโยบายที่จะฟื้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ

โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวคนไทยให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ในปี 2565 เป็นต้นมา ประกอบกับการที่คนไทย บุคลากรในสถานประกอบการต่างๆได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการได้รับมาตรฐาน Safety and Health Administration (SHA) และ SHA Plus สร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ภายใต้การป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข นั้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย จึงได้บูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาครัฐเอกชน สมาคม/ชมรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดในปี 2565 ด้วยกิจกรรมทางการท่องเที่ยว การทำตลาดร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงผู้ประกอบการนำเที่ยวทั้งจากกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโปรแกรมนำเที่ยวพะเยาเสนอขายแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน Bloggers และสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ เป็นระยะ สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาได้เป็นอย่างดี

เพื่อให้การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยามีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่นที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ททท.สำนักงานเชียงรายจึงกำหนดแคมเปญการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาภายใต้ชื่อ “แอ่วพะเยา ชิมลิ้นจี่ที่แม่ใจ ไปสัมผัสวัฒนธรรมไทยลื้อที่เชียงคำ”ผนวกทั้งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าด้วยกัน

อำเภอแม่ใจเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยาโดยมีพื้นที่ปลูกรวมประมาณ 16,000 ไร่และเป็นลิ้นจี่คุณภาพ หอม หวานลูกใหญ่น่ารับประทาน ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ฮงฮวย จักรพรรดิ โอเฮี๊ย มีผลผลิตในช่วงปลายเมษายน พฤษภาคม ไปจนถึง มิถุนายน ของทุกปี นอกจากนี้ลิ้นจี่แม่ใจพันธุ์ฮงฮวยยังเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของพะเยา หรือ GI ด้วยนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อลิ้นจี่พันธุ์ดี รสชาติอร่อยของพะเยา โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทร. 054-431636

และในโอกาสนี้ ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่มีความงดงามตามธรรมชาติชมสวนลิ้นจี่บนดอยสูง ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่าอิ่วเมี่ยน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และเส้นทางท่องเที่ยววิถีชา-กาแฟ ปางปูเลาะ-ผาแดง-ป่าเมี่ยง แหล่งปลูกชา-กาแฟ ที่มากที่สุดของจังหวัดพะเยา ใน อ.แม่ใจ จ.พะเยา

จังหวัดพะเยายังมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งต่อเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม     จากรุ่นสู่รุ่นส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่อำเภอเชียงคำและอำเภอเชียงม่วนสำหรับชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในแถบตำบลหย่วน

อำเภอเชียงคำ มีการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนด้วยรถราง นำชมวัดพระธาตุสบแวน วัดหย่วน วัดแสนเมืองมาบ้านไทลื้อแม่แสงดารวมถึงกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ไทลื้อ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำและเลือกชิม อาทิ การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ชิมอาหารเมนูขันโตกไทลื้ออันเป็นเอกลักษณ์  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย

นอกจากนี้จังหวัดพะเยามีประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งจัดขึ้นปีละ3 ครั้งในวันมาฆบูชา วิสาขะบูชา และ วันอาสาฬหบูชาโดยมีกิจกรรมชมทิวทัศน์กว๊านพะเยา การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชิมอาหารพื้นเมืองพะเยา ช๊อปผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมสินค้าโอทอปจังหวัดพะเยา สำหรับประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 45 กำหนดจัดขึ้นในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่13-15 พฤษภาคม 2565ณ บริเวณกว๊านพะเยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท. สำนักงานเชียงรายขอเชิญชวนนักท่องที่ยวเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ทั้งในด้านความสวยงามธรรมชาติ วัฒนธรรมไทลื้อที่น่าค้นหา ลิ้มรสลิ้นจี่แม่ใจคุณภาพ หอม หวานอร่อย อุดหนุนลิ้นจี่แม่ใจสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยา และร่วมงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 45  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร.053 717433หรือ TAT Call Center โทร.1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย, facebook.com/ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์”
บทความถัดไปชาวแม่ลาน้อยโวย..เกาะกลางถนนใหญ่กว่าเลนส์ทางวิ่ง เกิดอุบัติเหตุบ่อย