หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ นายก “เศรษฐา” พบสตาร์ทอัพภาคเหนือ หารือแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทย

นายก “เศรษฐา” พบสตาร์ทอัพภาคเหนือ หารือแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทย

187
0

แนะต้องมี BIG IDEA จุดไฟผู้ประกอบการสร้างเป้าหมายสู่การแข่งขันระดับสากล

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมอุทยานฯ เพื่อร่วมพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ถึงประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคมสังคมและสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) พร้อมพบปะกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานอุทยานฯ ที่มุ่งหมายเป็นหน่วยบ่มเพาะแนวหน้า ในการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ผ่านกลไกการเชื่อมโยงโอกาสต่างๆ พร้อมกับการสร้างระบบนิเวศ (Startup Ecosystem) ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ ที่อยู่ในระบบการฟูมฟักของอุทยานฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ผ่านโปรแกรม Basecamp24 ที่เปรียบเสมือนการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทุกย่างก้าวของการดำเนินธุรกิจ ในการนี้ STeP นำทีมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพภายใต้การดูแล เข้าร่วมนำเสนอ Startup Case ที่เติบโตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท บีนีท จำกัด, บริษัท สยามโนวาส จำกัด, บริษัท ลอจิกซ์เอด จำกัด และบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด

โดยเหล่าผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ได้นำเสนอประเด็นที่อยากให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและช่วยส่งเสริม ดังนี้ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ Creative Economy เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และช่วยให้เกิดการจ้างงานที่มีมูลค่าสูงในพื้นที่ 2) สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคต (Future Skill Set) ของเยาวชนไทย ผ่านระบบการศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทย และ 3) การสนับสนุนการลงทุนในสตาร์ทอัพไทย โดยดึงความร่วมมือนักลงทุนจากทั้งในและนอกประเทศ เข้ามาร่วมกับภาครัฐมากขึ้น

ด้าน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ กล่าวรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประกอบการว่า รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนผ่านกลไกกองทุนร่วมลงทุน (Matching Fund) โดยผสานภาครัฐให้เข้ามามีส่วนร่วมลงทุนควบคู่กับภาคเอกชน และกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศไทย และผลักดันให้เกิดการสร้างสตาร์ทอัพไทยที่สามารถเติบโตไกลถึงระดับโลก ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล พร้อมกันนี้ นายกฯ ยังเล็งเห็นว่า ควรผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถดึงดูดนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม Digital Nomad เข้าสู่ประเทศไทยผ่านวีซ่าที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ ได้เข้ามาลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในพื้นที่ และสามารถแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสายงานร่วมกับธุรกิจไทย และยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีอัตราการเติบโตเติบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวเสริม ถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยว่า ประเทศไทยควรให้การส่งสริมและสนับสนุนด้านการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งการสร้างคนที่มีศักยภาพสูง จากมหาวิทยาลัย ถือเป็นฐานรากสำคัญของการกำเนิดสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ หรือการเกิดธุรกิจตั้งต้นใหม่ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเศรษฐกิจ และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต ซึ่งสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านี้ จะสามารถแข่งขันเข้าสู่ตลาดโลกและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา จัดโครงการ “รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด”
บทความถัดไปไทยนิวส์ : กระทรวง อว. หนุน มช. จัดงาน BCG HIIF 2023 ผสานพลังพันธมิตรสาธารณรัฐเกาหลี ผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพในอนาคต