หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง

227
0

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดพะเยา จำนวน 40 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลดีต่อผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้SUN ร่วมมือ ธ.ก.ส. มุ่งส่งเสริมการเกษตรกรแบบครบวงจร
บทความถัดไปบทเพลงกำเมืองอมตะ “ลืมอ้ายแล้วกา” พ่อสุริยา ยศถาวร นักแต่งเพลงที่มากสามารถ