หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชิญช๊อป แชะ ชิม ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เชิญช๊อป แชะ ชิม ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

198
0

งานเดียวช๊อปครบ…!! 5 วันเท่านั้น
ขอเชิญช๊อป แชะ ชิม ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ในงาน “LANNA-GMS EXPO 2022” โซน Lanna GMS Trade Fair

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดงานผลิตภัณฑ์จากชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน “LANNA-GMS EXPO 2022” ซึ่งมีหน่วยงานได้แก่ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เป็นกลุ่มที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาวและพม่า) ที่สามารถเชื่อมโยง

การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC : North – South Economic Corridor) เป็นห่วงโซ่เชื่อมโยงอินโดจีน และการเชื่อมโยงทางน้ำผ่านแม่น้ำโขง ทำให้มีศักยภาพด้านที่ตั้ง ที่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า กับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

จากศักยภาพด้านที่ตั้งถือเป็นโอกาสที่ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านเศรษฐกิจ สอดรับกับบริบทของการพัฒนากลุ่มอาเซียนให้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นธุรกิจ SMEs ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผ้า และผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ชา กาแฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก งานประดิษฐ์ที่ประณีต ของตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในประเทศและต่างประเทศได้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจมาก ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน แฟชั่นจากผลิตภัณฑ์จากผ้า ผ้าทอ อาหาร ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้กับชุมชน

โดยครั้งนี้ยกขบวนนำเอาของดีที่สุดในปี 2022 มาอวดโฉมให้ทุกคนได้ชมและเลือกซื้อกว่า 150 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีโซนสินค้าแฟชั่นล้านนา ผ้าทอและเครื่องประดับ ในโซน “LANNA-GMS Fashion Week” กว่า 80 ร้านค้า รวมทั้หมด 230 ร้านค้า

ภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอ และเครื่องประดับล้านนาตะวันออกร่วมสมัย “LANNA – GMS FASHION WEEK 2022” กิจกรรมสาธิตจากชุมชมกว่า 25 สาธิต การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี กิจกรรม Live Streaming และการแสดงจากศิลปิน กิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษและลุ้นรับของรางวัลมากมาย

นอกจากนี้ยังมีความพิเศษ นั้นคือการสร้างความร่วมมือนานาชาติในลุ่มแม่น้ำโขง หรือเรียกสั้น ๆ ว่า GMS ซึ่งประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม และจีน เข้ามาร่วมด้วย ซึ่งจะมีการเจรจาเรื่องการซื้อขายผ่านคู่ค้า ออกไปยังต่างประเทศ จึงจะเป็นช่องทางที่ดีให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2566 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ และ ชั้น G (บริเวณ GA, GB, โถงกลาง, ลานอควาเรียม) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงคำไม่ธรรมดา กะละแมโบราณสูตรของไทลื้อ อร่อยจนหยุดไม่อยู่
บทความถัดไปรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ)