หน้าแรก ข่าวการศึกษา รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ)

รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ)

241
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าหมายในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลแต่ละปีเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

หลักสูตรดังกล่าวได้การรับรองจากสภาการพยาบาล โดยผู้ช่วยพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากอันตรายต่าง ๆ สามารถติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการแสดงของโรค รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ในการตรวจรักษาพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้

สำหรับคุณสมบัติ

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดเรียน
  3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระยะเวลาของการเรียน หลักสูตรละ 1 ปี
แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคทฤษฎี เรียนทุกวันพุธ–วันศุกร์ เวลา 16.30–20.30 น.
และ วันเสาร์–วันอาทิตย์ เวลา 08.30–16.00 น.
ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาล และ แหล่งฝึกต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่
ตลอดสัปดาห์ในเวรเช้า บ่าย และดึก
ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีงานรองรับทันที

สมัครผ่านทางออนไลน์!! ได้ที่ https://cmu.to/PN2566
เปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
และปิดระบบรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา หน่วยปริญญาตรี โทร 053-935025 ต่อ 11
หรือ Email: academic.fon@gmail.com และ fon.edu@cmu.ac.th
ท่านสามารถแอดไลน์ติดตามทุกข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ได้ที่ @nursecmu

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชิญช๊อป แชะ ชิม ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
บทความถัดไปสวนสัตว์เชียงใหม่บริการถึงใจ..ติดตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้า EV แก่นักท่องเที่ยว