หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยกระดับสู่ แม่เหียะสมาร์ทซิตี้ อบรมการใช้เทคโนโลยี

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยกระดับสู่ แม่เหียะสมาร์ทซิตี้ อบรมการใช้เทคโนโลยี

264
0

วันนี้ (25 ก.ย. 65) เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารและบริการประชาชน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อบริการสาธารณะประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ช่องทาง รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ที่ใช้บริการสาธารณะประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ยกระดับสู่ แม่เหียะสมาร์ทซิตี้ อย่างเต็มรูปแบบ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า หลังจากเทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563 และปี 2564 รวมถึงยกระดับให้เป็นต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล โดยเทศบาลได้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อบริการสาธารณะประชาชน ด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย

ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อ โลกปัจจุบัน และสถานการณ์โควิด-19 ที่ภาครัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปรับตัวบริการสาธารณะประชาชน จึงมีการจัดอบรม เครือข่ายชุมชน ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการรองรับแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ได้รับการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ การแจ้งคำร้องออนไลน์ การใช้บริการศูนย์บริการเป็นเลิศ การใช้งานห้องผลิตสื่อออนไลน์ ศูนย์ความปลอดภัย และฐานข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อขยายผลในชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ หลังจากการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการสาธารณะประชาชนของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งคิดค้น และพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ที่เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ ปี 2558 จำนวน 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่ One Stop Service, E-Office, การขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์, หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร, การชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ ส่งผลให้เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA เพื่อยกระดับการเป็นเมืองอัจฉริยะและพิจารณารับรองประกาศเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันแรดโลก ให้ “กาลิ” หนึ่งเดียวในประเทศไทย
บทความถัดไปขอเชิญชวน น.ร. ม.ปลาย ร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน มช. ครั้งที่ 15 “เวทมนตร์”