หน้าแรก ข่าวการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากประเทศสหรัฐอเมริกา

170
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริหารประจำของคณะฯ ร่วมกล่าวต้อนรับและให้ข้อมูล

หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพบปะกับคณะกรรมการประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี เพื่อรับฟังข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ACEN Accreditation Evaluators

  • Chair: Dr. Keri Nunn-Ellison, EdD, MSN/Ed, RN, CNE (Director)
  • Member: Dr. Samiha Jarrah, PhD, MPH, RN
  • Member: Prof.Dr. Lisa Ramsburg, EdD, MSN, RN, CNE
  • Member: Dr. Pamela Santarlasci, PhD, MSN, RN, CRNP, CNE

การตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป้าหมายเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมาตรฐานสากล

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้สื่อภาคเหนือรับความรู้แน่น..“นายกวันกล้า” ปิดโครงการ “อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา”
บทความถัดไปจัดเสวนากับเครือข่ายประชาชนในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา