หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ประชุมวิชาการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก

ประชุมวิชาการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก

169
0

พะเยา การประชุมวิชาการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (MCH) เขตสุขภาพที่ 1 (จังหวัดพะเยา) จัดประชุมวิชการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก หลักสูตร Advance live support in obstetrics and Pediatric (ALSOP) เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่แพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 250 คน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และ นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ ประธาน MCH เขตสุขภาพที่ 1 เปิดเผยว่า การให้บริการอนามัยแม่และเด็ก เป็นสุขภาพขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน มีเป้าหมาย “เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ลดอัตราการตายของมารดา” โดยการบูรณาการร่วมกับในเขตสุขภาพที่ 1

ได้รับเกียรติจากวิทยากร จาก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 รูปแบบการประชุมมีทั้งบรรยาย และฝึกปฏิบัติจำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม และมีพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เกษียรอายุราชการ ด้านอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้นักธุรกิจสาวชาวจีน เปิดร้านอาหารและเครื่องดื่ม FULU ย่านนิมมาน ชวนชิมเมนูสุดล้ำลึก!!
บทความถัดไปวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เปิดงาน “Digital Marketer Hackathon 2023”