หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา จัดเวทีเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดพะเยา

จัดเวทีเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดพะเยา

155
0

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดเวทีเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566

วันที่ 16 มี.ค.2566 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมเปิดงาน “เวทีเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ณ แปลงผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ (ลิ้นจี่) ระดับจังหวัด นายวิชัย เครือใจ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณจากจังหวัดพะเยา ให้ดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ กิจกรรมย่อยยกระดับคุณภาพลิ้นจี่ด้วย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า

ประกอบด้วยกิจกรรม “เวทีเชื่อมโยงตลาดและ ประชาสัมพันธ์สิ้นจี่คุณภาพจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566” เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้ได้คุณภาพและ มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดเพื่อพัฒนาการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์สร้างแรงกระตุ้นการบริโภคผลไม้ให้มากขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดพะเยา , การจัดเวทีเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดพะเยา , การจัดนิทรรศการการผลิตลิ้นจี่คุณภาพและการแสดงสินค้าของ กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผลทางการเกษตรอำเภอแม่ใจ

โดยการจัดเวทีเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายอำเภอแม่ใจ หัวหน้าส่วนราชการ , เกษตรกรแปลงใหญ่ลิ้นจี่,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลิ้นจี่ของอำเภอแม่ใจผู้ประกอบการ/โรงงานรับซื้อผลผลิต ลิ้นจี่หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจและเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมงาน จำนวน 150 คน

สถานการณ์การผลิตลิ้นจี่ อำเภอแม่ใจ มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่มากที่สุดในจังหวัดพะเยา ซึ่งมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ 9,631 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จำนวน 1,579 ครัวเรือน ปริมาณผลผลิตคาดการณ์ จำนวน 3,814 ตัน ปีนี้ผลผลิตลิ้นจี่ลดลงเนื่องจาก การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกเป็นพืชชนิดอื่น และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สำหรับพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดและเป็นผลผลิตขึ้นชื่อ ได้แก่ พันธุ์ฮงฮวย ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 95 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นพันธุ์อื่นๆเช่น นครพนม1 กะโหลกใบขิง โอวเปี๊ยะ ส่อม จักรพรรดิ และกิมเจง สำหรับผลผลิตลิ้นจี่เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ กลางเตือนเมษายน – ต้นเตือนมิถุนายน 2566 โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2566

จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพะเยาและต่างจังหวัด สามารถสั่งซื้อได้ที่แปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้าน ตำบลศรีถ้อย โทร.08-1035-5795 , แปลงใหญ่ลิ้นจี่ตำบลศรีถ้อย หมู่ 7,8 โทร.09-1302-2833 , แปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้านตำบลเจริญราษฎร์ โทร. 08-9481-7755 , แปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้านตำบลแม่สุก โทร.06-2561-5402 , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย โทร. 08-4949-8146 และวิสาหกิจชุมชนสามัคคีลิ้นจี่ห้วยเคียน โทร. 09-7941-1159

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แอร์เอเชียเพิ่มความถี่เที่ยวบิน เชียงใหม่บินตรงสู่ 6 เส้นทาง
บทความถัดไปMOU มช.พัฒนาสมุนไพร เปิดตัว “ผำ”หรือ“ไข่น้ำ” คาเวียร์สีเขียว อาหารแห่งอนาคต